Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZAZPÍVEJME JEŽÍŠKOVI

article preview

Z A Z P Í V E J M E    J E Ž Í Š K O V I

  Betlém a koledy - jakoby spojené nádoby. Příběh o narození Spasitele inspiroval kdysi sv. Františka k první inscenaci betlémského výjevu a pak to šlo jedno s druhým. Koledníci se rozběhli po vesnicích i městech, aby na sv. Štěpána, kdy koleda začínala, "vydělali si" nějaké přilepšení, možná i grošík. Ale jen tak zadarmo to nebylo. Bylo potřeba zazpívat něco o tom, co se v Betlémě přihodilo a jakou z toho máme radost.

  Tak jsme i my pozváni prožít chvilku u chodovského betléma, přesunout se v čase do království Judského za času krále Heroda, kdy se na obloze objevila tajemná jasná hvězda a Marie s Josefem, poslušni římského nařízení, odebrali se z galilejského Nazaretu do Betléma, aby se naplnila slova Písma.

  Přijďme prožít chvilku s písněmi, které prostou formou vyjadřují nejhlubší pravdy víry. Přijďme vidět nejen očima figury a stáj, ale srdcem nerozeného Spasitele.

Těšíme se na vás ve ČTVRTEK 29. 12. 2016

od 16:00hod.

u chodovských jesliček.