Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nový oltář v kostele sv. Vavřince posvěcen

  Když jsme se v páteční podvečer rozhlíželi po chodovském kostele, zdálo se, že je všechno připraveno na sobotní slavnostní liturgii.

  A pak to vypuklo. V sobotu jako první nastoupily pekařky, cukrářky, chlebíčnice, párkařky - prostě všechny ty, které připravovaly pouťové pohoštění. Práce měly dostatek, stolů tak akorát. Přivstala si i paní Marková, aby v kostele vytvořila nádhernou květinovou kreaci pro nový oltář. Přijeli zpěváci, zpěvačky, varhaníci, dirigenti, v jejichž podání zazněla barokní Missa in A od Augustina Šenkýře.

  Za předsednictví Mons. Františka Radkovského, emeritního plzeňského biskupa, při účasti představitelů města, německých krajanů i řady poutníků konala se slavnostní poutní bohoslužba, při které byl posvěcen nový oltář. Podobně jako ostatní liturgické prvky je i on dílem Pavla Tylšara z Lubů u Chebu.

  Takové svěcení je výjimečnou událostí pro věřící i kostel samotný, jak to v promluvě připomněl otec biskup. Oltář je středem kostela i farního společenství, symbolem Kristovy oběti na kříži a místem, kde se tato oběť zpřítomňuje, kde se farní společenství modlí, je místem, odkud vychází posila v podobě eucharistie.

  Tomu také odpovídaly jednotlivé úkony svěcení. Prosili jsme o přímluvu v litaniích ty, kteří už prožívají nebeskou radost. Slavnostní modlitbou byl pak oltář zasvěcen službě Bohu a v tomto jménu označen posvátným olejem křižma a zapálením kadidla. Přijal oltářní plátno, svíce a vše potřebné ke slavení liturgie.

  Mohli bychom říci, že zde končí obnova presbytáře našeho kostela, ale myslím si, že to není pravda. Má-li oltář i Boží chrám doopravdy plnit svou funkci, nemůže zůstat jen stavbou s uměleckými předměty. Všechny od počátku sloužily modlitbě, prohlubování vztahu s Bohem, aby se člověk mohl opřít o tu největší jistotu, kterou v životě má - Boží lásku a milosrdenství.

  Poděkujme tedy Bohu, že se o nás takto stará, poděkujme všem, kteří se na letošní slavnostní poutní liturgii podíleli jakoukoli službou, aby to byla nádherná Boží oslava.

   Přeji a v modlitbě vyprošuji, ať je nově posvěcený oltář pro nás všechny opravdovým středem, kolem něhož se budeme shromažďovat.

P. Petr Mecl

P. S. Fotografie ze slavnostní bohoslužby od Soni Pikrtové najdete ve Fotogalerii.